Những phím tắt thông dụng trong Excel

Dưới đây là bộ sưu tập  những phím tắt Excel thông dụng . Chúng ta cùng tìm hiểu nhé !



 • CTRL + N

  Tạo mới Workbook
 • CTRL + O

  Mở Workbook
 • CTRL + S

  Lưu Workbook
 • F12

  Lưu Workbook (Save as ...)
 • CTRL + P

  In Workbook
 • CTRL + F2

  Mở cửa sổ Print Preview
 • CTRL + F4

  Đóng Workbook
 • ALT + F4

  Thoát khỏi ứng dụng Excel
 • CTRL + F1

  Ẩn / hiện thanh ribbon
 • ALT

  Truy cập menu nhanh
 • TAB

  Chuyển đến các menu trên ribbon tiếp theo
 • SPACE

  Đánh dấu ở hộp kiểm (Checkbox)
 • ENTER

  Xác nhận lựa chọn
 • F1

  Mở cửa sổ trợ giúp
 • CTRL + Z

  Hoàn tác
 • CTRL + Y

  Lặp lại thao tác
 • CTRL + C

  Copy vùng chọn
 • CTR + X

  Cắt vùng chọn
 • CTRL + V

  Dán dữ liệu
 • CTRL + ALT + V

  Mở hộp thoại Paste Special
 • CTRL + F

  Mở hộp thoại tìm kiếm và thay thế (Find and Replace)
 • CTRL + H

  Mở hộp thoại thay thế
 • SHIFT + F4

  Tìm tiếp
 • SHIFT + CTRL + F4

  Tìm tiếp theo hướng ngược lại
 • ALT + F1

  Vẽ biểu đồ
 • F11

  Vẽ biểu đồ trong 1 sheet riêng
 • CTRL + SHIFT + L

  Bật / Tắt tính năng Autofilter
 • ALT + ⬇️

  Bật Filter
 • CTRL + T

  Tạo bảng
 • SHIFT + SPACE

  Chọn toàn bộ 1 cột
 • CTRL + SPACE

  Chọn toàn bộ 1 cột
 • CTRL + A

  Chọn toàn bộ vùng dữ liệu
 • Phím điều hướng sang phải

  Sang phải 1 ô
 • Phím điều hướng sang trái

  Sang trái 1 ô
 • Phím điều hướng lên trên

  Lên trên 1 ô
 • Phím điều hướng xuống dưới

  Xuống dưới 1 ô
 • ALT + PGDN (Page down)

  Sang phải 1 màn hình
 • ALT + PGUP (Page up)

  Sang trái 1 ô
 • PGUP (Page up)

  Lên trên 1 màn hình
 • PGDN (Page down)

  Xuống dưới 1 màn hình
 • CTRL + PHÍM SANG PHẢI

  Di chuyển đến cạnh phải của vùng dữ liệu
 • CTRL + PHÍM SANG TRÁI

  Di chuyển đến cạnh trái của vùng dữ liệu
 • CTRL + PHÍM LÊN TRÊN

  Di chuyển đến cạnh trên của vùng dữ liệu
 • CTRL + PHÍM XUỐNG DƯỚI

  Di chuyển đến cạnh dưới của vùng dữ liệu
 • HOME

  Di chuyển đến đầu dòng
 • CTRL + END

  Di chuyển đến ô cuối của bảng tính
 • CTRL + HOME

  Di chuyển đến ô đầu của bảng tính
 • SHIFT + SPACE

  Chọn toàn bộ 1 dòng
 • CTRL + SPACE

  Chọn toàn bộ 1 cột
 • CTRL + A

  Chọn toàn bộ bảng tính
 • CTRL + CHUỘT TRÁI

  Chọn nhiều vùng không liền kề nhau
 • CTRL + ALT + SANG PHẢI

  Mở rộng vùng lựa chọn sang phải
 • CTRL + ALT + SANG TRÁI

  Mở rộng vùng lựa chọn sang trái
 • SHIFT + F1

  Bật tắt chế độ chọn
 • ESC

  Bỏ chọn, huỷ bỏ
 • SHIFT + BACKSPACE

  Chỉ chọn những ô đang được kích hoạt
 • CTRL + BACKSPACE

  Hiển thị những ô đang được kích hoạt
 • CTRL + .

  Di chuyển ô đang được kích hoạt
 • ENTER

  Di chuyển xuống 1 ô
 • SHIFT + ENTER

  Di chuyển lên 1 ô
 • TAB

  Di chuyển sang phải 1 ô
 • SHIFT + TAB

  Di chuyển sang trái 1 ô
 • SHIFT + SANG PHẢI

  Mở rộng vùng chọn sang phải 1 ô
 • SHIFT + SANG TRÁI

  Mở rộng vùng chọn sang trái 1 ô
 • SHIFT + LÊN TRÊN

  Mở rộng vùng chọn lên trên 1 ô
 • SHIFT + XUỐNG DƯỚI

  Mở rộng vùng chọn xuống dưới 1 ô
 • CTRL + SHIFT + SANG TRÁI

  Mở rộng vùng chọn sang trái
 • CTRL + SHIFT + SANG PHẢI

  Mở rộng vùng chọn sang phải
 • CTRL + SHIFT + LÊN TRÊN

  Mở rộng vùng chọn lên trên
 • CTRL + SHIFT + XUỐNG DƯỚI

  Mở rộng vùng chọn xuống dưới
 • SHIFT + PGUP (Page Up)

  Mở rộng vùng chọn 1 màn hình lên trên
 • SHIFT + PGDN (Page Down)

  Mở rộng vùng chọn 1 màn hình xuống dưới
 • SHIFT + HOME

  Mở rộng vùng chọn đến ô đầu tiên
 • CTRL + SHIFT + HOME

  Chọn đến ô đầu tiên
 • CTRL + SHIFT + END

  Chọn đến ô cuối cùng
 • F8

  Bật / tắt chế độ chọn
 • CTRL + G

  Mở cửa sổ Go To
 • CTRL + SHIFT + O

  Chọn các ô có comment
 • CTRL + SHIFT + *

  Chọn vùng hiện thời
 • ALT + ;

  Chọn các ô có thể nhìn thấy
 • F2

  Sửa nội dung 1 ô
 • SHIFT + F2

  Thêm hoặc sửa comment
 • ALT + ENTER

  Xuống dòng trong 1 ô
 • CTRL + ENTER

  Nhập dữ liệu và ở lại ô hiện tại
 • CTRL + ENTER

  Nhập dữ liệu giống nhau vào nhiều ô
 • CTRL + ;

  Chèn ngày hiện tại
 • CTRL + SHIFT + ;

  Chèn giờ hiện tại
 • CTRL + D

  Fill down
 • CTRL + R

  Fill right
 • CTRL + '

  Copy công thức từ ô liền trên
 • CTRL + "

  Copy value từ ô liền trên
 • CTRL + K

  Thêm Hyperlink
 • ALT + PHÍM XUỐNG

  Mở gợi ý hàm
 • CTRL + 1

  Mở hộp thoại Format Cell
 • CTRL + SHIFT + F

  Mở hộp thoại chọn Font
 • CTRL + B

  Bật tắt chữ đậm
 • CTRL + I

  Bật tắt chữ in nghiêng
 • CTRL + U

  Bật tắt gạch chân
 • CTRL + S

  Bật tắt chữ gạch ngang thân
 • ALT + H + A + C (bấm lần lượt)

  Căn giữa
 • ALT + H + A + L (bấm lần lượt)

  Căn lề trái
 • ALT + H + A + R (bấm lần lượt)

  Căn lề phải
 • CTRL + SHIFT + ~

  Định dạng General
 • CTRL + SHIFT + $

  Định dạng tiền tệ
 • CTRL + SHIFT + %

  Định dạng phần trăm
 • CTRL + SHIFT + ^

  Định dạng khoa học: 0.23e4
 • CTRL + SHIFT + #

  Định dạng ngày tháng
 • CTRL + SHIFT + @

  Định dạng thời gian
 • CTRL + SHIFT + !

  Định dạng số
 • CTRL + SHIFT + &

  Thêm viền ngoài
 • ALT + R

  Thêm / bỏ viền phải
 • ALT + L

  Thêm / bỏ viền trái
 • ALT + T

  Thêm / bỏ viền trên
 • ALT + B

  Thêm / bỏ viền dưới
 • ALT + D

  Thêm / bỏ viền chéo
 • ALT + H

  Thêm / bỏ viền ngang phía trong
 • ALT + V

  Thêm / bỏ viền dọc phía trong
 • CTRL + SHIFT + _

  Bỏ toàn bộ viền
 • F4

  Điền địa chỉ tuyệt đối $A$1 (bấm 1 lần), A$1 (bấm 2 lần), $A1 (bấm 3 lần), A1 (bấm 4 lần)
 • SHIFT + F3

  Mở hộp thoại chèn công thức
 • ALT + =

  Tính tổng nhanh
 • CTRL + `

  Ẩn / hiện toàn bộ công thức
 • CTRL + SHIFT + ENTER

  Nhập công thức mảng
 • F9

  Tính toán 1 phần công thức
 • F3

  Áp dụng name range
 • CTRL + 0

  Ẩn cột đang chọn
 • CTRL + 9

  Ẩn hàng đang chọn
 • CTRL + SHIFT + 0

  Hiện cột
 • CTRL + SHIFT + 9

  Hiện hàng
 • CTRL + E

  Áp dụng Flash Fill ( >=2013) 

Đăng nhận xét

[blogger][facebook]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.