Cùng nhau mở rộng chân trời kiến thức Chia sẻ để thấu hiểu!

Những phím tắt thông dụng trong Excel

Dưới đây là bộ sưu tập  những phím tắt Excel thông dụng . Chúng ta cùng tìm hiểu nhé ! • CTRL + N

  Tạo mới Workbook
 • CTRL + O

  Mở Workbook
 • CTRL + S

  Lưu Workbook
 • F12

  Lưu Workbook (Save as ...)
 • CTRL + P

  In Workbook
 • CTRL + F2

  Mở cửa sổ Print Preview
 • CTRL + F4

  Đóng Workbook
 • ALT + F4

  Thoát khỏi ứng dụng Excel
 • CTRL + F1

  Ẩn / hiện thanh ribbon
 • ALT

  Truy cập menu nhanh
 • TAB

  Chuyển đến các menu trên ribbon tiếp theo
 • SPACE

  Đánh dấu ở hộp kiểm (Checkbox)
 • ENTER

  Xác nhận lựa chọn
 • F1

  Mở cửa sổ trợ giúp
 • CTRL + Z

  Hoàn tác
 • CTRL + Y

  Lặp lại thao tác
 • CTRL + C

  Copy vùng chọn
 • CTR + X

  Cắt vùng chọn
 • CTRL + V

  Dán dữ liệu
 • CTRL + ALT + V

  Mở hộp thoại Paste Special
 • CTRL + F

  Mở hộp thoại tìm kiếm và thay thế (Find and Replace)
 • CTRL + H

  Mở hộp thoại thay thế
 • SHIFT + F4

  Tìm tiếp
 • SHIFT + CTRL + F4

  Tìm tiếp theo hướng ngược lại
 • ALT + F1

  Vẽ biểu đồ
 • F11

  Vẽ biểu đồ trong 1 sheet riêng
 • CTRL + SHIFT + L

  Bật / Tắt tính năng Autofilter
 • ALT + ⬇️

  Bật Filter
 • CTRL + T

  Tạo bảng
 • SHIFT + SPACE

  Chọn toàn bộ 1 cột
 • CTRL + SPACE

  Chọn toàn bộ 1 cột
 • CTRL + A

  Chọn toàn bộ vùng dữ liệu
 • Phím điều hướng sang phải

  Sang phải 1 ô
 • Phím điều hướng sang trái

  Sang trái 1 ô
 • Phím điều hướng lên trên

  Lên trên 1 ô
 • Phím điều hướng xuống dưới

  Xuống dưới 1 ô
 • ALT + PGDN (Page down)

  Sang phải 1 màn hình
 • ALT + PGUP (Page up)

  Sang trái 1 ô
 • PGUP (Page up)

  Lên trên 1 màn hình
 • PGDN (Page down)

  Xuống dưới 1 màn hình
 • CTRL + PHÍM SANG PHẢI

  Di chuyển đến cạnh phải của vùng dữ liệu
 • CTRL + PHÍM SANG TRÁI

  Di chuyển đến cạnh trái của vùng dữ liệu
 • CTRL + PHÍM LÊN TRÊN

  Di chuyển đến cạnh trên của vùng dữ liệu
 • CTRL + PHÍM XUỐNG DƯỚI

  Di chuyển đến cạnh dưới của vùng dữ liệu
 • HOME

  Di chuyển đến đầu dòng
 • CTRL + END

  Di chuyển đến ô cuối của bảng tính
 • CTRL + HOME

  Di chuyển đến ô đầu của bảng tính
 • SHIFT + SPACE

  Chọn toàn bộ 1 dòng
 • CTRL + SPACE

  Chọn toàn bộ 1 cột
 • CTRL + A

  Chọn toàn bộ bảng tính
 • CTRL + CHUỘT TRÁI

  Chọn nhiều vùng không liền kề nhau
 • CTRL + ALT + SANG PHẢI

  Mở rộng vùng lựa chọn sang phải
 • CTRL + ALT + SANG TRÁI

  Mở rộng vùng lựa chọn sang trái
 • SHIFT + F1

  Bật tắt chế độ chọn
 • ESC

  Bỏ chọn, huỷ bỏ
 • SHIFT + BACKSPACE

  Chỉ chọn những ô đang được kích hoạt
 • CTRL + BACKSPACE

  Hiển thị những ô đang được kích hoạt
 • CTRL + .

  Di chuyển ô đang được kích hoạt
 • ENTER

  Di chuyển xuống 1 ô
 • SHIFT + ENTER

  Di chuyển lên 1 ô
 • TAB

  Di chuyển sang phải 1 ô
 • SHIFT + TAB

  Di chuyển sang trái 1 ô
 • SHIFT + SANG PHẢI

  Mở rộng vùng chọn sang phải 1 ô
 • SHIFT + SANG TRÁI

  Mở rộng vùng chọn sang trái 1 ô
 • SHIFT + LÊN TRÊN

  Mở rộng vùng chọn lên trên 1 ô
 • SHIFT + XUỐNG DƯỚI

  Mở rộng vùng chọn xuống dưới 1 ô
 • CTRL + SHIFT + SANG TRÁI

  Mở rộng vùng chọn sang trái
 • CTRL + SHIFT + SANG PHẢI

  Mở rộng vùng chọn sang phải
 • CTRL + SHIFT + LÊN TRÊN

  Mở rộng vùng chọn lên trên
 • CTRL + SHIFT + XUỐNG DƯỚI

  Mở rộng vùng chọn xuống dưới
 • SHIFT + PGUP (Page Up)

  Mở rộng vùng chọn 1 màn hình lên trên
 • SHIFT + PGDN (Page Down)

  Mở rộng vùng chọn 1 màn hình xuống dưới
 • SHIFT + HOME

  Mở rộng vùng chọn đến ô đầu tiên
 • CTRL + SHIFT + HOME

  Chọn đến ô đầu tiên
 • CTRL + SHIFT + END

  Chọn đến ô cuối cùng
 • F8

  Bật / tắt chế độ chọn
 • CTRL + G

  Mở cửa sổ Go To
 • CTRL + SHIFT + O

  Chọn các ô có comment
 • CTRL + SHIFT + *

  Chọn vùng hiện thời
 • ALT + ;

  Chọn các ô có thể nhìn thấy
 • F2

  Sửa nội dung 1 ô
 • SHIFT + F2

  Thêm hoặc sửa comment
 • ALT + ENTER

  Xuống dòng trong 1 ô
 • CTRL + ENTER

  Nhập dữ liệu và ở lại ô hiện tại
 • CTRL + ENTER

  Nhập dữ liệu giống nhau vào nhiều ô
 • CTRL + ;

  Chèn ngày hiện tại
 • CTRL + SHIFT + ;

  Chèn giờ hiện tại
 • CTRL + D

  Fill down
 • CTRL + R

  Fill right
 • CTRL + '

  Copy công thức từ ô liền trên
 • CTRL + "

  Copy value từ ô liền trên
 • CTRL + K

  Thêm Hyperlink
 • ALT + PHÍM XUỐNG

  Mở gợi ý hàm
 • CTRL + 1

  Mở hộp thoại Format Cell
 • CTRL + SHIFT + F

  Mở hộp thoại chọn Font
 • CTRL + B

  Bật tắt chữ đậm
 • CTRL + I

  Bật tắt chữ in nghiêng
 • CTRL + U

  Bật tắt gạch chân
 • CTRL + S

  Bật tắt chữ gạch ngang thân
 • ALT + H + A + C (bấm lần lượt)

  Căn giữa
 • ALT + H + A + L (bấm lần lượt)

  Căn lề trái
 • ALT + H + A + R (bấm lần lượt)

  Căn lề phải
 • CTRL + SHIFT + ~

  Định dạng General
 • CTRL + SHIFT + $

  Định dạng tiền tệ
 • CTRL + SHIFT + %

  Định dạng phần trăm
 • CTRL + SHIFT + ^

  Định dạng khoa học: 0.23e4
 • CTRL + SHIFT + #

  Định dạng ngày tháng
 • CTRL + SHIFT + @

  Định dạng thời gian
 • CTRL + SHIFT + !

  Định dạng số
 • CTRL + SHIFT + &

  Thêm viền ngoài
 • ALT + R

  Thêm / bỏ viền phải
 • ALT + L

  Thêm / bỏ viền trái
 • ALT + T

  Thêm / bỏ viền trên
 • ALT + B

  Thêm / bỏ viền dưới
 • ALT + D

  Thêm / bỏ viền chéo
 • ALT + H

  Thêm / bỏ viền ngang phía trong
 • ALT + V

  Thêm / bỏ viền dọc phía trong
 • CTRL + SHIFT + _

  Bỏ toàn bộ viền
 • F4

  Điền địa chỉ tuyệt đối $A$1 (bấm 1 lần), A$1 (bấm 2 lần), $A1 (bấm 3 lần), A1 (bấm 4 lần)
 • SHIFT + F3

  Mở hộp thoại chèn công thức
 • ALT + =

  Tính tổng nhanh
 • CTRL + `

  Ẩn / hiện toàn bộ công thức
 • CTRL + SHIFT + ENTER

  Nhập công thức mảng
 • F9

  Tính toán 1 phần công thức
 • F3

  Áp dụng name range
 • CTRL + 0

  Ẩn cột đang chọn
 • CTRL + 9

  Ẩn hàng đang chọn
 • CTRL + SHIFT + 0

  Hiện cột
 • CTRL + SHIFT + 9

  Hiện hàng
 • CTRL + E

  Áp dụng Flash Fill ( >=2013) 

Đăng nhận xét

[blogger][facebook]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.