tháng 3 2020

Trong phần này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về Calculated Field  và Calculated Item  trong PivotTable

1. Calculated Field

Trong PivotTable chúng ta có thể thêm trường dữ liệu dựa trên những trường dữ liệu đã có sẵn.
Vi dụ: chúng ta muốn biết doanh sô bán từng sản phẩm sau khi trừ tiền khuyễn mãi
Công thức ta có sẽ là : DoanhThu = (Sale Price * Unit Sold)


Chúng ta tiến hành như sau :


Trên cửa sổ Calculated Field . Chúng ta sẽ tiến hành lập công thức tính
Kết quả

2. Calculated Items

Chúng ta có 2 sản phẩm là VTT và Velo xem như cùng 1 đơn vị sản xuất tên là AAA. Bây giờ chúng ta muốn xem tổng sô bản hàng của 2 sản phẩm này cộng lại là bao nhiêu
Chúng ta sẽ tiến hành như sau   AAA = VTT+Velo
3. List Formulas

Tất cả các công thức sẽ được hiển thị trong sheets mới
Timeline cũng là dạng Filter giống Slicer. Timeline thể hiện theo Days, Months, Quarters and Years.

Tiếp tục với vi dụ bài trước . Chúng ta sẽ thêm filter date bằng timeline 

Menu >> Analyst >> Timelines


chọn Date >> OK

Chúng ta có thể chọn Timeline theo Month, Date, Quater or Year

Finally. chúng ta có thể nhanh chóng chọn tháng chúng ta muốn xem


Slicers là một tính năng tuyệt vời mà chỉ có từ Ms Excel 2010 trở đi. Bằng cách sử dụng Slicer bạn có thể dễ dàng  filter dữ liệu nhanh chóng và trực quan nhất

Ví dụ sau chúng ta sẽ thêm Slicer vào Pivot cho cột Year và Country


Sau khi click OK. 2 cột Year và country sẽ xuất hiện.
Nếu bạn muốn chuyên Slicer của year sang 2 cột chúng ta làm như sau


Bây giờ bạn có thể click chọn year và country và dữ liệu trong Pivot Table và Pivot Chart thay đổi theo lựa chọn của bạn


Dữ liệu sẽ được dễ dàng biểu diễn dưới dạng biểu đồ thông qua Pivot Chart

Trong ví dụ sau : Chúng ta sẽ biểu diễn biểu đồ cột các sản phẩm được bán tại Mexico trong năm 2014


click chuột một điểm bất kỳ trên Pivot. Sau đó vào Tab Analyst --> Pivot Chart


Trên cửa sổ Pivot Chart bạn có thể chọn biểu đồ nào phù hợp với dữ liệu bạn muốn thể hiện
Ở đây chúng ta chọn biểu đồ hình cột ( Columns chart)


Để ẩn các Filed trong biểu đồ. Chúng ta click chuột phải trên bất kỳ chỗ nào trên biểu đô và chọn  Hide all Field buttons on chart

Kết quả thật tuyệt vời đúng ko nè.

1. Subtotals

Click on Pivot >> Menu >> Design >> Subtotals

 • Do not show subtotals
 • Show all subtotals at Bottom of Group
 • Show all subtotals at Top of Group

 • Do not show subtotals
 • Show all subtotals at Bottom of Group
 • Show all subtotals at Top of Group

2. Grand Totals

Click on Pivot >> Menu >> Design >> Grand Totals


 • Off for Rows and Columns


 • On for Rows and Columns

 • On for Rows only

 • On for Columns only

Một số tùy chọn Report layout nằm trong tab Design. Chúng ta sẽ khảo sát tưng mục

 • Show in Compact Form
 • Show in Outline Form
 • Show in Tabular Form
 • Repeat All Item Labels
 • Do Not Repeat Item Labels


 • Show in Compact Form

 • Show in Outline Form
 • Show in Tabular Form
 • Repeat All Item Labels
 • Do Not Repeat Item Labels

Ví dụ 1 : chúng ta muốn nhóm discount theo giá trị từ 200 đến 1000 . Chúng ta sẽ làm như sauKết quả sau khi chúng ta nhóm dữ liệu bắt đầu từ 200 và bước nhảy theo 1000

Ví dụ 2. Chúng ta sẽ nhóm theo quý của tưng năm

 Kết quả
Nếu muốn ungroup chúng ta cũng sẽ chon dữ liệu,--> click chuột phải và chọn Ungroup 

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.