Cùng nhau mở rộng chân trời kiến thức Chia sẻ để thấu hiểu!

Calculated Fields/Items In Pivot Table

Trong phần này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về Calculated Field  và Calculated Item  trong PivotTable

1. Calculated Field

Trong PivotTable chúng ta có thể thêm trường dữ liệu dựa trên những trường dữ liệu đã có sẵn.
Vi dụ: chúng ta muốn biết doanh sô bán từng sản phẩm sau khi trừ tiền khuyễn mãi
Công thức ta có sẽ là : DoanhThu = (Sale Price * Unit Sold)


Chúng ta tiến hành như sau :


Trên cửa sổ Calculated Field . Chúng ta sẽ tiến hành lập công thức tính
Kết quả

2. Calculated Items

Chúng ta có 2 sản phẩm là VTT và Velo xem như cùng 1 đơn vị sản xuất tên là AAA. Bây giờ chúng ta muốn xem tổng sô bản hàng của 2 sản phẩm này cộng lại là bao nhiêu
Chúng ta sẽ tiến hành như sau   AAA = VTT+Velo
3. List Formulas

Tất cả các công thức sẽ được hiển thị trong sheets mới
Labels:

Đăng nhận xét

[blogger][facebook]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.