Cùng nhau mở rộng chân trời kiến thức Chia sẻ để thấu hiểu!

Error Handling ( Xử lý lỗi ngoại lệ )

Có 3 loại lỗi xảy ra trong VBA

  1. Syntax Error
  2. Runtime Error
  3. Logical Error
  • Syntax Error
Lỗi cú pháp là những lỗi xảy ra do cú pháp sai. Ví dụ: chúng ta đang viết điều kiện IF trong mã của chúng tôi và chúng tôi đã bỏ lỡ End Nếu cuối cùng thì nó sẽ hiển thị Lỗi biên dịch.


Sub Syntax_Error()
Dim x As Integer
x = 8
If x > 5 Then
MsgBox "X lon hon 5"
End Sub

  • Runtime Error
Lỗi thời gian chạy xảy ra trong quá trình thực thi mã. Chúng cũng được gọi là ngoại lệ. Ví dụ: nếu chúng ta gán giá trị văn bản trong biến Integer.


Sub Runtime_Error()
Dim x As Integer
x = "Vietsechia.com"
End Sub  • Logical Error
Lỗi logic có thể là loại lỗi khó phát hiện nhất. Những lỗi này không phải là kết quả của một cú pháp hoặc lỗi thời gian chạy.
Ví dụ: chia một số cho 0 hoặc một tập lệnh được viết sẽ đi vào vòng lặp vô hạn.Đăng nhận xét

[blogger][facebook]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.