Cùng nhau mở rộng chân trời kiến thức Chia sẻ để thấu hiểu!

Timeline In Pivot Table

Timeline cũng là dạng Filter giống Slicer. Timeline thể hiện theo Days, Months, Quarters and Years.

Tiếp tục với vi dụ bài trước . Chúng ta sẽ thêm filter date bằng timeline 

Menu >> Analyst >> Timelines


chọn Date >> OK

Chúng ta có thể chọn Timeline theo Month, Date, Quater or Year

Finally. chúng ta có thể nhanh chóng chọn tháng chúng ta muốn xem


Labels:

Đăng nhận xét

[blogger][facebook]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.