Timeline In Pivot Table

Timeline cũng là dạng Filter giống Slicer. Timeline thể hiện theo Days, Months, Quarters and Years.

Tiếp tục với vi dụ bài trước . Chúng ta sẽ thêm filter date bằng timeline 

Menu >> Analyst >> Timelines


chọn Date >> OK

Chúng ta có thể chọn Timeline theo Month, Date, Quater or Year

Finally. chúng ta có thể nhanh chóng chọn tháng chúng ta muốn xem


Labels:

Đăng nhận xét

[blogger][facebook]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.