Không cần phần mềm vẫn có thể bẻ khỏa file excel có đặt PasswordTình hình là hôm nay có nhận được 1 file excel nhưng lại bị khóa pass ko cho làm gì cả .
Điên máu quá lên mạng tìm thấy đoạn code này nên share lại cho cả nhà khi cần

Áp dụng cho tất cả version excel

B1:  Mở file excel  --> Alt + F11 hoặc làm như bên dưới


B2: Tạo Module chứa macrosB3 : Copy macros bên dưới vào
Sub UnlookProtectSheets()
    'vietsechia.com suu tam .......................
    Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
    Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer
    Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer
    Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer
    On Error Resume Next
    For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66
    For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66
    For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66
    For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126
    ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
        Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _
        Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
    If ActiveSheet.ProtectContents = False Then
        MsgBox "One usable password is " & Chr(i) & Chr(j) & _
            Chr(k) & Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & _
            Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
         Exit Sub
    End If
    Next: Next: Next: Next: Next: Next
    Next: Next: Next: Next: Next: Next
    ' thay hay thi cho em xin cai like dc thi lam luon cai share cho nhung nguoi can  thanks
End Sub

B4: Chạy macros


Sau khi chạy xong sẽ có cửa sổ xuất hiện cùng password mới


Vậy là xong

Bao test nếu không chạy kiếm mình mời cafe nhé.
Labels: ,

Đăng nhận xét

[blogger][facebook]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.