Cùng nhau mở rộng chân trời kiến thức Chia sẻ để thấu hiểu!

Không cần phần mềm vẫn có thể bẻ khỏa file excel có đặt PasswordTình hình là hôm nay có nhận được 1 file excel nhưng lại bị khóa pass ko cho làm gì cả .
Điên máu quá lên mạng tìm thấy đoạn code này nên share lại cho cả nhà khi cần

Áp dụng cho tất cả version excel

B1:  Mở file excel  --> Alt + F11 hoặc làm như bên dưới


B2: Tạo Module chứa macrosB3 : Copy macros bên dưới vào
Sub UnlookProtectSheets()
    'vietsechia.com suu tam .......................
    Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
    Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer
    Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer
    Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer
    On Error Resume Next
    For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66
    For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66
    For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66
    For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126
    ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
        Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _
        Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
    If ActiveSheet.ProtectContents = False Then
        MsgBox "One usable password is " & Chr(i) & Chr(j) & _
            Chr(k) & Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & _
            Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
         Exit Sub
    End If
    Next: Next: Next: Next: Next: Next
    Next: Next: Next: Next: Next: Next
    ' thay hay thi cho em xin cai like dc thi lam luon cai share cho nhung nguoi can  thanks
End Sub

B4: Chạy macros


Sau khi chạy xong sẽ có cửa sổ xuất hiện cùng password mới


Vậy là xong

Bao test nếu không chạy kiếm mình mời cafe nhé.
Labels: ,

Đăng nhận xét

[blogger][facebook]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.