Cùng nhau mở rộng chân trời kiến thức Chia sẻ để thấu hiểu!

Comments (Làm sao để chú thích trong VBA)

Trong qua trính viết code trong VBA chúng ta cần nghi chú lại một đoạn code nào đó để sau này chúng ta có thể dễ dang xem lại hoặc người xem code của bạn cũng dễ dàng hiểu được bạn đang thực hiện trong đoạn code này chẳng hạn.  Và một khi chúng ta đã nghi chú lại thì đoạn code này sẽ không được thực hiện

Ví dụ.Chúng ta có thể thục hiện chú thích một đoạn code hoặc thực hiện một nghi chú nhanh chóng bằng cách sử dụng công cụ Edit window Và công cụ này được mở như sau
Và thanh Edit windows sẽ xuất hiên một khi chúng ta đã chọn vào Edit. Bạn có thể di chuyển thanh Edit vào vị trí nào tùy ý
Comment block: Chúng ta có thể nghi chú một cách nhanh chóng bàng cách bôi chọn khôi muốn chú thích >> sau đo bấm vào comment block trên thanh Edit windows


Uncomment block : nêu muốn bỏ chú thích thì chúng ta cũng bao khối và chọn uncomment block trên thanh Edit Đăng nhận xét

[blogger][facebook]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.