Cùng nhau mở rộng chân trời kiến thức Chia sẻ để thấu hiểu!

Variables And Data Type (Biến và kiểu dữ liệu trong VBA)

Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về biến và kiểu dữ liệu trong VBA 

1. Biến 

Biến được sử dụng để lưu trữ thông tin và chúng ta có thể gán lại một giá trị trên một biến.

Ví dụ sau:

Khai báo biến không phải là bắt buộc nhưng bạn nên tập thói quen khai báo biên và đặt tên cho biên một cách hợp lý để chúng ta có thể dễ dang trong việc quản lý code sau nay

Option Explicit (Tùy chọn rõ ràng)

Chúng ta có thể bật tính năng băt buộc khai báo biến rõ ràng bằng cách

Visual Basic Editor Window >>Tools>>Options>>chọn  Require Variable Declaration


Một khi đã kích hoạt bắt buộc thì khi mở modul mới chung ta sẽ thây Option Explicit tự động xuất hiện trên cùng

2. Kiêu dữ liệu ( data type)

Như trong ví dụ trên, chúng ta khai báo tuoi làm số nguyên. Về cơ bản Integer là một kiểu dữ liệu được sử dụng cho các số nguyên

Dưới đây là danh sách các loại dữ liệu trong VBA.
Đăng nhận xét

[blogger][facebook]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.