Cùng nhau mở rộng chân trời kiến thức Chia sẻ để thấu hiểu!

Data Sorting (Sắp xếp dữ liệu)

Việc sắp xếp dữ liệu trong bảng  PivotTable thật là đơn giản chỉ 1 cú click chuột
ví dụ: Nếu chúng ta phải sắp xếp dữ liệu theo Doanh số bán hàng theo thứ tự giảm dần thì chúng ta sẽ làm như sau:

Click chuột phải trên ô D5 ( Cột grand totals) -->Sort --->Sort Largest to smallest


Kết quả sau khi chúng ta sort sẽ như sau


Labels:

Đăng nhận xét

[blogger][facebook]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.