Data Sorting (Sắp xếp dữ liệu)

Việc sắp xếp dữ liệu trong bảng  PivotTable thật là đơn giản chỉ 1 cú click chuột
ví dụ: Nếu chúng ta phải sắp xếp dữ liệu theo Doanh số bán hàng theo thứ tự giảm dần thì chúng ta sẽ làm như sau:

Click chuột phải trên ô D5 ( Cột grand totals) -->Sort --->Sort Largest to smallest


Kết quả sau khi chúng ta sort sẽ như sau


Labels:

Đăng nhận xét

[blogger][facebook]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.