Cùng nhau mở rộng chân trời kiến thức Chia sẻ để thấu hiểu!

Filter ( Lọc dữ liệu)

Bây giờ chúng ta muốn đi tìm  top 10 discounts cho sản phẩm Velo . Chúng ta sẽ làm như sau:

b1. chon product là : velo


b2. Chọn top 10 discountKết quả sau khi filter sẽ như sau :


Labels:

Đăng nhận xét

[blogger][facebook]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.