Group/Ungroup In Pivot Table

Ví dụ 1 : chúng ta muốn nhóm discount theo giá trị từ 200 đến 1000 . Chúng ta sẽ làm như sauKết quả sau khi chúng ta nhóm dữ liệu bắt đầu từ 200 và bước nhảy theo 1000

Ví dụ 2. Chúng ta sẽ nhóm theo quý của tưng năm

 Kết quả
Nếu muốn ungroup chúng ta cũng sẽ chon dữ liệu,--> click chuột phải và chọn Ungroup 

Labels:

Đăng nhận xét

[blogger][facebook]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.