Cùng nhau mở rộng chân trời kiến thức Chia sẻ để thấu hiểu!

Report Layout In Pivot Table

Một số tùy chọn Report layout nằm trong tab Design. Chúng ta sẽ khảo sát tưng mục

  • Show in Compact Form
  • Show in Outline Form
  • Show in Tabular Form
  • Repeat All Item Labels
  • Do Not Repeat Item Labels


  • Show in Compact Form

  • Show in Outline Form
  • Show in Tabular Form
  • Repeat All Item Labels
  • Do Not Repeat Item Labels

Labels:

Đăng nhận xét

[blogger][facebook]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.