Report Layout In Pivot Table

Một số tùy chọn Report layout nằm trong tab Design. Chúng ta sẽ khảo sát tưng mục

  • Show in Compact Form
  • Show in Outline Form
  • Show in Tabular Form
  • Repeat All Item Labels
  • Do Not Repeat Item Labels


  • Show in Compact Form

  • Show in Outline Form
  • Show in Tabular Form
  • Repeat All Item Labels
  • Do Not Repeat Item Labels

Labels:

Đăng nhận xét

[blogger][facebook]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.