Formatting (Định dạng dữ liệu trong Excel VBA)

Phần này chúng ta se tìm hiều về định dạng trong VBA.  Những định dạng được sử dụng thương xuyên như Number Formatting, Cell background color, Borders, Fonts, Row height, Column width, Auto fit , Alignments và wrap text.


  • Number Formatting
  • Cell background color
Để tô màu nên cho cell background color, chúng ta sẽ sử dụng Interior.Color hoặc Interior.ColorIndex.

Một số màu có thể sử dụng thêm như : vbRed, vbBack, vbWhite,vbBlue, vbGreen, vbCyan
vbYellow and vbMagenta

  • Borders
Chúng ta sử dụng thuộc tính sau Borders.LineStyle
.
  • Font
Thay đổi màu font , font size and font name chúng ta sử dụng Font property


Một số định dạng thườn sử dụng
Đăng nhận xét

[blogger][facebook]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.