Cùng nhau mở rộng chân trời kiến thức Chia sẻ để thấu hiểu!

PivotTable in Excel 2016_Công cụ hỗ trợ phân tích dữ liệu


PivotTable trong excel là một công cụ mạnh mẽ hỗ trợ để tính toán, tóm tắt ,phân tích dữ liệu và còn cho phép bạn so sánh và  xem xu hướng trong dữ liệu của bạn...

Trong khóa học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về PivotTable qua 15 bài tập có hướng dẫn cụ thể 

Bài 1: Tạo PivotTabel
Bài 2: Data Sorting (Sắp xếp dữ liệu)
Bài 3: Filter ( Lọc dữ liệu)
Bài 4: Value Field Setting
Bài 5: Columns in PivotTable
Bài 6: Group & Ungroup
Bài 7: Report Layout
Bài 8: Subtotals  & Grand Totals
Bài 9: Pivot Chart ( Biều đồ trong PivotTable)
Bài 10: Slicers
Bài 11: Timelines
Bài 12: Refresh Pivot and Data source
Bài 13: Calculated Fields / Items
Bài 14:  Show Detail ( Hiển thị chi tiết)
Bài 15: Pivot & Slicer Styles 

Đảm bảo khi học xong phần này các bạn sẽ tự tin làm chủ excel. Phân tích dữ liệu một cách nhanh chóng kakaka . 

Mời tải Data sample tại đây
Labels:

Đăng nhận xét

[blogger][facebook]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.