Cùng nhau mở rộng chân trời kiến thức Chia sẻ để thấu hiểu!

Excel VBA Course
Excel được s dng rt nhiu lĩnh vc khác nhau đc biết nếu là dân văn phòng thì chăc chn mt điu rng các bn không ai trong chúng ta li không biết đến Excel đúng không nè J. Mc đ s dng excel ca chúng ta thành thc đến mc đ nào thì tùy thuc vào đc thù công vic cũng như k năng ca mi người. Riêng bn thân mình xut thân t CNTT ai cũng cho rng à chc s s dng Excel gii lm đây nhưng thc tế hem ph vy đâu. C ai hc CNTT đu gii Excel là chưa chính xác vì trong đó có c mình. Nhưng do yêu cu ca công vic nên dn mày mò tìm hiu nên k năng cũng được ci thiên. Riêng v cá nhân mình rt lười làm nhng công vic mà phi lp đi lp li mi ngày t đó mi nãy sinh tìm tòi hc hi và hôm nay mình s gii thiu đến các bn khóa hc VBA căn bn do mình t biên son nhăm có th giúp các bn có th t đng hóa công vic excel hàng ngày ca chúng tôi và tăng đ chính xác và năng sut. Dưới đây là danh mc VBA  căn bn mà bn s nhn được trong khóa hc.


VBA Course (Danh mục của khóa học VBA căn bản)

1. Introduction (Phần giới thiệu)
2. Macro Recording ( Hướng dẫn record 1 macro trong 1 nốt nhạc)
3. Variables and Data type ( Biến và kiểu dữ liệu trong VBA)
4. Comments (Làm sao để chú thích trong VBA)
5. Input Box and Message Box (Giới thiệu về hộp thoại nhập liệu và hộp thoại thông báo)
6. IF THEN ELSE ( Mệnh đề IF, ELSE)
7. Select Case ( Mệnh đề Seclect , Case)
8. For, For each ( Vòng lặp for & for-each)
9. While-Wend ( Vòng lặp While-Wend)

10. Do-While, Do-Until ( Vòng lặp Do-While, Do-Until)
11. Workbooks
12. Worksheets ( thao tác với worksheet)
13. Cells and Range ( Ô và vùng dữ liệu)
14. Formatting ( Định dạng dữ liệu theo điều kiện)
15. Cut, Copy and Paste ( Cắt , Sao chep và dán dự liệu)
16. Sort and Filter ( Sắp xếp và lọc dữ liệu)
17. VBA and Worksheet Functions
18. User Defined Functions ( Hàm tự đinh nghĩa)
19. Error Handling ( Xử lý lỗi)
20. ADODB Connection ( Kết nối CSDL)
21. VBA Code sharing more and more …….


Văn chương mình hi đi hc hơi t vi là dân k thut nên không bng nhưng bn khác nhưng mình s c gng truyn ti thông tin tt nhât đến các bn. Các bn nh ng h mình đ có thêm đng lc đ tiếp tc chia s nhé ! 


Excel VBA Course, VBA Can Ban, Tu dong bao cao voi Excel VBA

Đăng nhận xét

[blogger][facebook]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.